byACRE Privacy Policy

 1. ALGEMEEN
  1. Dit beleid over de behandeling van persoonsgegevens (“Beleid inzake persoonsgegevens”) beschrijft hoe byACRE (“wij”, “onze”, “wij”) informatie over u verzamelt en behandelt.
  2. Dit beleid inzake persoonsgegevens heeft betrekking op de informatie die u ons verstrekt, of informatie die wij verzamelen via de website en webshop van byACRE.
  3. byACRE is een Data Controller voor uw persoonsgegevens. Alle contact met byACRE met betrekking tot gegevens moet plaatsvinden via de contactgegevens in paragraaf 8.

 

 1. VERZAMELEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE INFORMATION
 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wat is het doel?
   1. Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over u. Bijvoorbeeld uw land, browser-taal, schermgrootte, apparaat dat u gebruikt, welke pagina’s u bezoekt. Dit alles met de bedoeling om onze website en webshop te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken voor onze gebruikers. Ook gebruiken we deze informatie om onze online marketing te verbeteren.
   2. Wanneer u een product koopt in onze webshop, verzamelen wij informatie over u, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over welke producten u koopt, dit alles met het doel om de producten aan u te kunnen leveren en om te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen.
   3. Wanneer u een aankoop doet, heeft u de mogelijkheid om toestemming te geven dat byACRE u e-mailmarketing stuurt. Op elk moment kunt u uw toestemming intrekken door te klikken op de afmeldlink onderaan de e-mails die u ontvangt.
  1. Wat is het doel van het verzamelen van de informatie?
   1. Het verzamelen van informatie, zoals vermeld in paragraaf 2.1.1, is noodzakelijk voor ons om onze belangen te handhaven bij het verbeteren van de functionaliteiten en structuur van de website en om onze online marketing te verbeteren.
   2. Het verzamelen van informatie, zoals vermeld in paragraaf 2.1.2, is noodzakelijk voor ons om ons deel van de overeenkomsten met u na te komen en te voldoen aan de Deense wetgeving.

 

 1. GEBRUIK VAN GEGEVENSVERWERKERS
 1. Wij maken gebruik van externe bedrijven om de technische werking van de website uit te voeren. Zo helpen onze leveranciers ons bij gerichte marketing, waaronder retargeting en verbetering van de website, evenals uw beoordeling van onze producten. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers en is onderworpen aan onze instructies en behandelt informatie waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Gegevensverwerkers zijn verboden om de informatie te gebruiken voor een andere uitbreiding dan met ons overeengekomen en zij zijn onderworpen aan geheimhouding hiervan.
 2. Een van deze gegevensverwerkers, Google Analytics (Google Inc.), is gevestigd in de Verenigde Staten. De nodige garanties voor een veilige overdracht van informatie naar de VS zijn verkregen via het certificaat voor gegevensverwerkers in het kader van het EU-VS-privacyschild. Een kopie van dit certificaat vindt u hier:: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

 1. UW RECHTEN
   1. Om transparantie te creëren over de behandeling van uw persoonsgegevens moeten wij, als verantwoordelijken voor de verwerking, u informeren over uw rechten
   2. Recht op inzicht.
    1. U heeft te allen tijde het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen om ons te laten informeren over welke informatie wij over u hebben opgeslagen, en het doel van het hebben van deze informatie, welke categorieën persoonsgegevens en ontvangers (indien aanwezig) van deze gegevens er kunnen zijn, alsmede over hoe de informatie is verzameld.
    2. U kunt een schriftelijk verzoek sturen naar customerservice@byacre.com met bijgevoegde documentatie dat u de eigenaar bent van de informatie.
   3. Recht op rectificatie
    1. U heeft het recht om onjuiste informatie te laten wijzigen in correcte informatie.
   4. Recht om vergeten te worden
    1. In veel situaties heeft u het recht om alle of een deel van de persoonsgegevens doorACRE te laten verwijderen. Voor zover de informatie voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan boekhoudkundige verplichtingen e.d. zijn wij niet verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen.
   5. Recht op beperking van de verwerking
     1. U hebt alleen in bepaalde situaties het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot alleen het opslaan en niet verwerken ervan, als u bijvoorbeeld beweert dat de informatie die wij verwerken, niet correct is.
   6. Recht op gegevensportabiliteit
     1. U hebt het recht om de persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en hebt het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, wanneer wij uw informatie verzamelen in samenhang met:

     – U doet een aankoop via ons, zie paragraaf 2.1.2

   7. Recht op bezwaar
    1. U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wij verzamelen om de functionaliteit en structuur van onze website te verbeteren. Zie paragraaf 2.1.1
    2. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, staat het ons niet langer vrij om uw persoonsgegevens te verwerken, tenzij een geldige wettelijke reden voor verdere verwerking door ons wordt opgegeven.
   8. Recht op klagen
    1. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO), over onze verwerking van uw persoonsgegevens
 1. VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Indien u onze website gedurende een periode van 1 jaar niet gebruikt, verwijderen wij automatisch de informatie die wij over u hebben verzameld. Echter om te voldoen aan de wetgeving, waaronder de boekhoudwetgeving (5 jaar vanaf het begin van het boekjaar) en de consumentenwetgeving (2 jaar garantie), kunnen wij deze persoonsgegevens langer bewaren.
  2. Alle informatie die u heeft gegeven in combinatie met uw toestemming van nieuwsbrief, marketing e-mails, SMS en brieven worden verwijderd op het moment dat u uw toestemming intrekt, tenzij verdere verwerking gerechtvaardigd is, zie paragraaf 2.6.
 1. BEVEILIGING
  1. Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet per ongeluk of illegaal worden vernietigd, verloren, gewijzigd of aangetast en om ervoor te zorgen dat deze niet in handen van onbevoegden komen of op enigerlei wijze worden misbruikt
  2. Alleen werknemers die een gerechtvaardigde reden hebben om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens om hun taak te vervullen, krijgen toegang.
 1. COOKIES
  1. byACRE gebruikt cookies om de gebruiker de beste ervaring op de website te geven. Een cookie is een bestand dat wordt opgeslagen in uw browser op het apparaat dat u gebruikt en kan alle informatie bevatten die de website erin opslaat.
  2. Het doel van het gebruik van cookies op byACRE.com is voor bepaalde functionaliteit, het optimaliseren van de gebruikerservaring, het analyseren van verkeer en het creëren van gerichte marketing. Een onderdeel van het gebruik van cookies is voor Coolshop om gebruikerstrends te analyseren.
  3. U kunt het gebruik en de opslag van cookies te allen tijde uitschakelen. Cookies zijn standaard ingeschakeld op moderne browsers. U hoeft dus niets te doen om ons de beste ervaring te geven. Als u daarentegen geen cookies wilt gebruiken, kunt u naar de instellingen van uw browser gaan en cookies uitschakelen. of u kunt ervoor kiezen geen cookies op onze website te accepteren. Het nadeel van het niet laten plaatsen van cookies door byACRE.com is dat wij niet meer zeker kunnen zijn dat wij u de beste ervaring kunnen bieden en dat u in bepaalde situaties de website niet optimaal kunt laten functioneren.
  4. Als u een volledige lijst wilt van welke cookies Coolshop gebruikt en met welk doel, kunt u dit lezen in ons Cookiebeleid. Hier kunt u ook altijd uw cookie-instellingen wijzigen
 1. CONTACT INFORMATIE
  1. com is verwerkingsverantwoordelijke voor alle Persoonsgegevens die via de website worden verzameld.
  2. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

byACRE ApS
I.C Modewegsvej 1, 2800 Lyngby, Denmark

020 532 1675
klantenservice@byacre.com

 

 1. WIJZIGINGEN IN HET BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENS
  1. Wij kunnen te allen tijde gerechtvaardigde wijzigingen aanbrengen in dit beleid inzake persoonsgegevens. Indien zich wijzigingen voordoen in het beleid inzake persoonsgegevens, wordt u daarover geïnformeerd bij uw volgende bezoek aan onze website.
  2. Indien u niet instemt met het gewijzigde beleid, trekt u uw recht om de website te gebruiken in en worden uw persoonsgegevens verwijderd.