Registrering af livstidsgaranti

Registrering af livstidsgaranti Registrering af livstidsgaranti

Vi tilbyder uendelig garanti* på rollatorrrammen. Dette er et symbol for dens suveræne kvalitet og styrke.

Rammerne garanteres at være fri for fabriks- og håndværksfejl. Dette gælder hele livet for den originale køber. Alt hvad du skal gøre er, at registrere dig via formularen nedenunder.

For andre rollatordele gælder standard garanti. Enhver skade som opstår som følge af normal brug og slid, forkert brug, manglende vedligehold osv. er ikke dækket af denne garanti.

*Uendelig garanti gælder kun for rammen. Uendelig defineres som levetiden for den oprindelige ejer, så længe rollatoren er i deres besiddelse.


    (Du finder serienummeret på rollatorrammen under det højre baghjul. Det står på et hvidt klistermærke med en lille QR kode ved siden af)